uploads/aktuality/záhlaví/headline 13.zah.jpeg

Výzva MŠMT – inkluzivní vzdělávání

26. 8. 2016
Ostatní

VÝZVA Č. 02_15_007 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PRIORITNÍ OSE 3 OP VVV

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 24. srpna 2015 výzvu č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.

Předpokládané zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí dle textu výzvy: 26. října 2015.