Jsme rodiče, přesvědčení, že společné vzdělávání může být užitečné pro všechny. Pomáháme si navzájem.

Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Společné vzdělávání připravuje děti na život
v různorodé společnosti


Usilujeme o osvětu tématu společné vzdělávání. Věříme, že je přínosné pro všechny děti i pro celou společnost. Snažíme se posílit roli rodičů tak, aby byli skutečnými partnery při konstruktivním řešení situací týkajících se vzdělávání svých dětí. Pomáháme tam, kde systém selhává. Do školy musí chodit všichni, tak ať to tam klape! Přidejte se k nám, přihlaste se do spolku Rodiče za inluzi zde.

uploads/aktuality/promo/2016-11-16 Promo_Hledame_rodice.jpg
Sdružujeme rodiče

Sdružujeme rodiče

Sdružujeme rodiče a další subjekty, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání. Věříme, že má nezastupitelnou roli v přípravě všech dětí na dospělý život. Více zde...

Radíme rodičům

Radíme rodičům

Radíme rodičům a pomáháme jim s řešením konkrétních problémů v praxi. Navštivte naši poradnu. Více zde...

Pořádáme semináře

Pořádáme semináře

Pořádáme semináře pro pedagogické pracovníky, pracovníky školských poradenských zařízení, rodiče i širokou veřejnost. Pro všechny zájemce o toto téma. Více zde...

Informujeme

Informujeme

Prostřednictvím informačních kampaní, tématicky zaměřených prezentací a seminářů informujeme jednotlivé aktéry o platném systému vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami a zároveň vyvracíme mýty a omyly. Více zde...

Vydáváme stanoviska

Vydáváme stanoviska

Vydáváme, stanoviska, komentáře a vysvětlení k nedorozuměním, praktickým problémům a mýtům, které společné vzdělávání doprovázejí. Více zde...

Sledujeme legislativu

Sledujeme legislativu

Aktivně se zapojujeme do legislativního procesu. Účastníme se na novelizacích a připomínkování právních předpisů. Více zde...

Publikujeme

Publikujeme

Publikujeme články v odborných časopisech a médiích. Více zde...

Komunikujeme s médii

Komunikujeme s médii

Poskytujeme rozhovory, vyjádření a komentáře k tématu inkluze. Zapojujeme se do mediálních debat. Reagujeme na nepřesné, zavádějící a zastaralé informace ve veřejném prostoru. Více zde...
Jak se žije rodinám dětí se SVP: Když snaha o dosažení vzdělávacího maxima zůstane jen na papíře

Jak se žije rodinám dětí se SVP: Když snaha o dosažení vzdělávacího maxima zůstane jen na papíře

30. 10. 2020

Přečtěte si příběh rodiny čtrnáctiletého Vojty, chlapce s těžkým kombinovaným postižením.

Může rodič pracovat jako osobní asistent nebo asistent pedagoga ve škole se svým dítětem?

Může rodič pracovat jako osobní asistent nebo asistent pedagoga ve škole se svým dítětem?

30. 10. 2020

Zpracovali jsme pro Vás již šestý dotaz z naší poradny.

Výroční zpráva spolku Spolu, z. s. za rok 2019

Výroční zpráva spolku Spolu, z. s. za rok 2019

30. 10. 2020

Co se nám podařilo v roce 2019 a jak jsme naplňovali naše cíle ve třech hlavních oblastech naší činnosti – síťování a spolupráce, poradenství a osvěta a advokacie a legislativa, se dozvíte ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření Spolu, z. s. za minulý rok.

Jak postupovat, když se u žáka v 1. třídě objeví speciální vzdělávací potřeby

Jak postupovat, když se u žáka v 1. třídě objeví speciální vzdělávací potřeby

30. 10. 2020

Ne vždy je pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zřejmé, co mohou při vzdělávání svého dítěte očekávat a co se očekává od nich. Jaká jsou podpůrná opatření a jak probíhá vyšetření ve školském poradenském zařízení, se dočtete v článku NPI ČR.

-->
play

Příběhy Rodičů za inkluzi - Lenka

Verunka je naše priorita. Jak skloubit vlastní odpovědnou práci a začlenění dítěte s postižením mezi vrstevníky.