Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/headline 40.zah.jpeg

Kulatý stůl Asistent pedagoga a úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními

20. 8. 2015
Ostatní

Paní Jana Pastuchová, poslankyně Parlamentu ČR, zve na kulatý stůl nazvaný Asistent pedagoga, úskalí integrace žáků s různými znevýhodněními a zaměřený k problematice začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu – běžných škol.

Kulatý stůl se uskuteční 7. září 2015 od 10 hodin na půdě hejtmanství Libereckého kraje. Půjde o první z akcí, které se uskuteční postupně ve všech krajích České republiky.

Více informací o kulatém stolu, podrobný program a možnosti přihlášení najdete na stránce akce. Spolupořadatelem akce je ITveSkole.cz, o.p.s.

http://www.itveskole.cz/vzdelavani-itveskole-cz/asistent-pedagoga-uskali-integrace-zaku-s-ruznymi-znevyhodnenimi/program-kulateho-stolu/

Kulatý stůl proběhne pod záštitou paní Aleny Losové, radní pro resort školství mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Libereckého kraje.