uploads/aktuality/záhlaví/headline 34.zah.jpg

Setkání aliance Rodiče za inkluzi

20. 4. 2015
Naše aktivity

Zveme vás na setkání aliance Rodiče za inkluzi 19. května 2015 od 10:00 hodin v Hotelu Prokopka, Prokopova 197/9, Praha 3.

Cílem a prolínajícím  tématem celého setkání bude získání informací a ujasnění si možností a limitů spolupráce rodičů a školských poradenských zařízení, SPC/PPP. Přijďme společně diskutovat a hledat odpovědi na otázky:
Jaké jsou možnosti podpory školy a poradenského zařízení? Jaké jsou kompetence SPC nebo PPP? Existuje jednotný výklad pracovníků poradenských zařízení na sestavování, obsah a význam IVP? Je v kompetenci pracovníků SPC sledovat dále žáka, který byl vřazen do praktické, speciální školy? Může SPC navrhnout přechod dítěte ze speciální do běžné školy? Jak sladit vyučování/rozvrh při vzdělávání žáků v různých ŠVP v jedné třídě? A další.


Program:

10:00-10:15   Registrace účastníků
10:15-10:45   Novinky v oblasti školské legislativy, novela školského zákona ( Mgr. Lenka Felcmanová, ČOSIV)    
10:45-11:45   Představení modelové situace žáka s postižením, kterého čeká nástup do běžné základní školy a "situace se komplikuje".  O jaké právní předpisy se můžeme opřít? Jak se může připravit budoucí učitel? Co bude potřeba udělat ve třídě? Kdo a jak může pomoci? (Pavla Baxová, Rytmus - Od klienta k občanovi, o.p.s.)
11:45-12:30    Oběd
12:30-15:00    Možnosti a limity spolupráce rodičů a školských poradenských zařízení (PaedDr. Blanka Bartošová, Asociace pracovníků SPC)
Diskuze
Oběd zajištěn!
V případě zájmu potvrďte účast do 15. května na adresu: rodicezainkluzi@seznam.cz