Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/fotky/headline.zah.jpg

Připomínky k poskytování podpůrných opatření ve speciálních školách

9. 5. 2019
Ostatní

Dne 6. 5. 2019 jsme vydali připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., vyhláška č.
74/2005 Sb. a vyhláška č. 27/2016 Sb. Připomínky se týkají poskytování podpůrných opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona. 

Připomínky spolku Rodiče za inkluzi si můžete přečíst zde.