uploads/aktuality/záhlaví/headline 26.zah.jpeg

Kolaborativní praxe ve školách a dalších vzdělávacích kontextech: šikana

10. 9. 2015
Ostatní

Milé kolegyně, milí kolegové,
rádi bychom vás pozvali na další workshop, který pořádá spolek Narativ v Brně ve dnech 27.-28. listopadu 2015 v prostorách Lipky, Kamenná 20, Brno.
Terapeutka, supervizorka, lektorka a koučka Sylvie London (Mexiko, USA) zde bude přednášet na téma Kolaborativní praxe ve školách a dalších vzdělávacích kontextech: šikana - přestaňme mluvit o ní, začněme mluvit spolu
Workshop bude prakticky orientovaný, nabídne užitečné přístupy v práci se školami a učiteli, s každodenními konflikty ve třídách, včetně případů násilí a šikany, a to z perspektivy kolaborativní praxe, sociálního konstrukcionismu a pozitivní psychologie. 
Workshop bude překládán do českého jazyka.
Přihlašování a více informací na webu společnosti Narativ. 
http://narativ.cz/sylvia-london-2015
2. října 2015 končí možnost platby sníženého poplatku.
Napadne-li vás, koho by akce také mohla zajímat, budeme vděčni za přeposlání emailu!

Za tým Narativ
Kateřina Novotná
Bohdana Petkovová