uploads/aktuality/záhlaví/2018-05-04_Morre-z.jpg

Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté

Dana Moree zpracovala pro Nadaci OSF kvalitativní výzkum Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté na čtyřech školách, které mají s inkluzí dlouhodobější zkušenost, a proto jsou schopny zachytit posun, k němuž došlo v souvislosti s tzv. inkluzivní novelou. Jeho cílem nebylo zachytit realitu v číslech, ale vysledovat témata, jež charakterizují změnu po přijetí pro-inkluzivních opatření, a navrhnout doporučení, v čem by se situace mohla do budoucna zlepšit.

Shrnutí

Vyplývá z něj, že představitelé zkoumaných institucí vnímají inkluzivní opatření pozitivně, a to hned v několika rovinách. Projasnily se toky financí, podpora společného vzdělávání je nyní jednoznačná, a posilují se role učitelů, asistentů a pracovníků školských poradenských zařízení. Jednotliví aktéři spolu více a efektivněji komunikují a podpora je zaměřena přímo na dítě. Po roce s inkluzí je patrná i větší spolupráce mezi školami, dalšími institucemi a nestátními neziskovými organizacemi. Výzkum k celé problematice inkluzivního vzdělávání byl veden kvalitativní metodou formou rozhovorů a fokusních skupin. Jde v něm především o zmapování konkrétních témat, která v terénu nyní rezonují. Jeho cílem tedy není zachytit realitu v číslech, ale vysledovat témata, jež charakterizují změnu, a navrhnout doporučení, v čem by se situace mohla do budoucna zlepšit.

Jako systémový nedostatek vnímají respondenti především nepřiměřenou administrativní zátěž a to, že systém zavádění opatření nebyl dopředu dostatečně pilotován. Jednotlivé nedostatky se tak ladily až za provozu. Nyní jde o to celý systém upravit tak, aby splňoval cíle, s nimiž byl zaváděn.

Doporučení výzkumu pro MŠMT a další orgány státní správy:

  • Je třeba vyjasnit směřování vzdělávacího systému, lépe řečeno jednoznačně interpretovat, co je v terénu vnímáno jako kontradiktorní.

  • Systém je v tuto chvíli nastaven na řešení již vzniklých potíží, ne vždy je podpora přidělována účelně. Krokem dopředu by bylo přesměrovat energii k prevenci v podobě např. úvazků pro speciální pedagogy, pomocné učitele na prvním stupni apod.

  • Snížit administrativní zátěž pro školy a jednoznačně vysvětlit skutečné požadavky týkající se vykazování a správy přidělených finančních prostředků.

  • Svěřit školám více kompetencí v případech drobných úprav čerpání financí na jednotlivé žáky během roku.

  • Doplnit chybějící pozice jako např. sociální asistent.

  • Doplnit chybějící standard asistenta pedagoga.

  • Vyřešit hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celý výzkum ke stažení

Jednostránkové shrnutí výzkumu

Zdroj: Publikace na webových stránkách Nadace OSF

          Tisková zpráva Nadace OSF k výsledkům výzkumu

          Debata k představení výzkumu