uploads/aktuality/záhlaví/headline 29.zah.jpeg

Setkání na téma družiny, školní jídelny a kroužky - výzva pro rodiče

10. 9. 2015
Naše aktivity

Milí rodiče, přátelé,
 
aliance Rodiče za inkluzi bude pořádat dvě obsahem totožná setkání na téma družiny, školní jídelny, kroužky a začlenění dětí s handicapem do těchto aktivit, včetně  praxe i z oblasti dietního omezení při  stravování ve školních jídelnách.

Hledáme rodiče, kteří by byli ochotni  krátkým, přibližně patnáctiminutovým příspěvkem či kazuistikou osobně  prezentovat vlastní příběh.

První setkání se bude konat 14. října 2015 v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně (Údolní 658/39, 602 00 Brno-střed), druhé 4. listopadu 2015 v Praze ve Skautském institutu (Staroměstské nám. 4/1, 110 00 Staré Město), obě v časech 10:00 - 15:00.  Účast nám již přislíbili zástupci MŠMT i ČŠI, vystoupí též zástupce Kanceláře VOP, pod její záštitou se setkání budou konat.

V první části plánujeme představit alianci Rodiče za inkluzi a také bychom rádi, aby přibližně tři rodiče vystoupili se svými "příběhy" kazuistikami na uvedené téma. Ve druhé části by se měli k prezentovaným zkušenostem rodičů ve svých příspěvcích vyjádřit i jednotliví zástupci uvedených institucí. Proto by byla velká škoda tuto šanci nevyužít a nesdělit zkušenosti rodičů z praxe.

Pokud výzva někoho zaujme, prosím, pošlete nám do 18. září krátkou anotaci osobního příběhu, zkušenosti, či toho, co aktuálně řešíte na adresu: rodicezainkluzi@seznam.cz  

Děkujeme!