uploads/aktuality/záhlaví/headline 28.zah.jpeg

Seminář Aplikovaná Behaviorální Analýza - principy a možnosti využití pro osoby s PAS

10. 9. 2015
Ostatní

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat k účasti na semináři "Aplikovaná Behaviorální Analýza - principy a možnosti využití pro osoby s PAS", který pořádá Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU ve spolupráci s Queen’s University Belfast a Ulster University Belfast (UK), pod záštitou děkana PdF MU doc. PhDr. Jiřího Němce, PhD. v sobotu 24. října 2015 v Brně.

Na semináři vystoupí světově uznávaní odborníci v aplikaci této metody: 

prof. Karola Dillenburger, ředitelka Centra behaviorální analýzy a vzdělání na Queen’s University of Belfast,
prof. Mickey Keenan, člen Britské psychologické společnosti a profesor behaviorální analýzy na Ulster University 

a kolegové ze Slovenské republiky.

 Akce je určena odborné i laické veřejnosti: zákonodárcům, zástupcům MPSV, MŠMT, MZ, pedagogickým pracovníkům, psychologům, studentům vysokých i středních odborných škol, rodičům a blízkým osob s PAS, zástupcům neziskových organizací, zájemcům o profesní uplatnění v oboru. Pro registrované zájemce je akce zdarma.

Registrace probíhá zde. 

http://www.nadejeproautismus.cz/pozvanky/seminare/abaseminar/
Dotazy a připomínky směrujte na administrátora semináře, který uvádíme níže.

Ing. Milena Němcová
 administrátor semináře
 kontakt: +420 608 467 128
mailto: ABAseminar@seznam.cz
mailto: nemcova.milena@seznam.cz