Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/headline 14.zah.jpg

Rozvojový program MŠMT - asistent pedagoga (soukromé a církevní školy)

5. 12. 2015
Ostatní

Porada vedení dne 1. prosince 2015 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden – srpen 2016“, č.j. MSMT –36029/2015-1.

Více informací najdete na stránkách MŠMT. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp?lang=1