uploads/aktuality/záhlaví/headline 31.zah.jpg

Připomínky k nové vyhlášce - zapojte se i vy!

31. 10. 2015
Ostatní

Komentujte online poslední verzi návrhu vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Participujte na jejím vylepšení! Pomozte ministerským úředníkům, kteří jistě ocení zkušenosti lidí z praxe!
Více najdete zde:http://www.ceskaskola.cz/2015/10/spolupracujte-na-tvorbe-vyhlasky-k.html