uploads/aktuality/záhlaví/headline 43.zah.jpeg

Pozvánka na Konferenci Evropské asociace rodičů

13. 3. 2015
Ostatní

Ve dnech 24.-25. dubna 2015 se v Parkhotelu Praha (Veletržní 1502/20, 170 00 Praha 7 – Holešovice) uskuteční konference Evropské asociace rodičů (European Parents Association). Na přípravě konference se podílí vznikající iniciativa Fórum rodičů, která podporuje i Rodiče za inkluzi.

 

European Parents Association (EPA) je evropskou asociací rodičů, která po 30 let své dosavadní existence podporuje jejich zájmy. Tato střešní asociace národních rodičovských asociací má téměř 50 členů ve 30 zemích s výjimkou České republiky a Řecka. EPA upozorňuje na práva a povinnosti rodičů, hlavních vzdělavatelů svých dětí, se speciálním zaměřením na zapojení rodičů do všech aspektů vzdělávání dětí.

 

EPA se rozhodla uspořádat svou první konferenci a valnou hromadu v roce 30. výročí svého založení v Praze. Čeští rodiče se totiž doposud v EPA neangažovali a toto je tedy první příležitost pro evropské a české rodiče k setkání a výměně zkušeností a pohledů.

 

Tématem konference je Podpora rodičů ve vzdělávání svých dětí. Hlavní příspěvky a workshopy se budou věnovat různým způsobům, jak v tom angažovat a vzdělávat jednotlivé rodiče. Na konferenci vystoupí zástupci českých iniciativ a rodičů. Budou sdílet své zkušenosti a metody práce, které společně zhodnotí se zástupci ostatních evropských zemí. Vystoupí zástupci Sítě mateřských center, Unie center pro rodinu a komunitu či iniciativy Rodiče za inkluzi a Fórum rodičů.

 

Zájemci o účast najdou bližší informace na webu českého Fóra rodičů.

Pozvánka ke stažení zde