NA PRAVOU MÍRU: Jak se podílí spolek Rodiče za inkluzi na novele vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Dne 26. 10. 2018 zveřejnil web Vzdělávací služby rozhovor s představitelem spolku Pedagogická komora. Ten se v odpovědích týkajících se jednotných přijímacích zkoušek a jednotných státních maturitních zkoušek věnoval i další chystané novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. Uvedl, že přípravu ovlivňují i nevládní organizace. Doslova uvedl:  “Proto jsme se zapojili do pracovní skupiny MŠMT k novelizaci vyhlášky č. 27, která půjde v nejbližší době do vnějšího připomínkového řízení. Podařilo se nám tam prosadit řadu změn, i když neziskovky jako … Rodiče za inkluzi lobbovaly, kde se dalo, včetně premiéra.

K tomu spolek Rodiče za inkluzi uvádí následující informace o své činnosti týkající se vyhlášky č. 27/2016 Sb.:

  • Zástupci spolku Rodiče za inkluzi nejsou členy pracovní skupiny MŠMT, je obecně věcí MŠMT jaký způsob práce volí.
  • Naopak MŠMT pozvalo asi v polovině března 2018 zástupce spolku Rodiče za inkluzi na oficiální představení kroků, které by měly být obsažené v připravované novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. Spolek Rodiče za inkluzi poskytl MŠMT své podněty na konci března.
  • V polovině května 2018 MŠMT představilo pracovní verzi novely vyhlášky. Tohoto jednání se zástupci spolku Rodiče za inkluzi opět zúčastnili a spolek následně poskytl MŠMT připomínky k pracovní verzi návrhu novely. Spolek Rodiče za inkluzi tak vychází z pracovního návrhu MŠMT a proto pro něj není ani rozhodující, kdo je autorem jednotlivých návrhů změn.
  • V obou dvou případech směřovaly podněty a připomínky ke zjednodušení  formálních kroků celého procesu rozhodování a poskytování podpůrných opatření pro školy, ŠPZ i rodiče, tak, aby byly co nejjednodušší pro všechny a odpovídaly právní koncepci, např.:
  • nadbytečnost žádosti rodičů o IVP přiznaného ŠPZ podle § 16 a jeho schvalování ředitelem školy,
  • existence plánu pedagogické podpory ne jako povinnosti škol, ale jako možnosti škol při poskytování podpůrných opatření 1. stupně,
  • důsledné rozlišování jednotlivých druhů asistenta pedagoga se zaměřením na AP jako podpůrné opatření a vazbu na pracovněprávní vztahy pedagogických pracovníků nebo
  • nadbytečnost a vícečetnost “kolonek” ve formulářích “Doporučení” ŠPZ a “IVP” apod.

Spolek  Rodiče za inkluzi zná legislativní proces všech typů právních předpisů včetně jeho jednotlivých fází. Proto ze své pozice nepovažuje postupy, které popisuje představitel spolku Pedagogická komora za adekvátní a smysluplné a proto je ani ve vztahu k fázi připravované novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. nepoužil. Tvrzení o ovlivňování spolkem Rodiče za inkluzi nejsou pravdivá.

Po zveřejnění tohoto vyjádření následně představitel spolku Pedagogická komora v příspěvku na FB spolku Rodiče za inkluzi uvedl, že v rozhovoru pro web Vzdělávací služby reagoval hlavně na obě jednání na MŠMT. Rozhovor však neobsahuje informace ani o jednom jednání nebo jejich průběhu. Dále představitel spolku PK odkázal na rozhovor s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v Učitelských novinách č. 29 ze dne 4. září 2018. Ani rozhovor s p. ministrem neobsahuje informace o obou jednáních na MŠMT, nebo jejich průběhu, nebo informace k činnosti spolku Rodiče za inkluzi. Následné vyjádření tak opět neodpovídá obsahu ani jednoho z rozhovorů.  

Spolek Rodiče za inkluzi usiluje obecně o vyrovnanou a jednoznačnou právní úpravu, která odpovídá charakteru vzdělávání jako veřejné služby, tedy činnosti zaměřené na maximální efektivitu pro své klienty – vzdělávané děti a srozumitelnosti nejen pro jejich rodiče či případně další pečující osoby, ale i pro ty, kteří vzdělávací služby poskytují, hlavně školy a školská poradenská zařízení.

Rozhovor PK na serveru Vzdělávací služby ze dne 26.10.2018 (PDF)

Rozhovor s Ministrem školství ze dne 9.4.2018 (PDF)