uploads/aktuality/záhlaví/2018-09-16_Modry-konik-z.jpg

NA PRAVOU MÍRU: Asistent pedagoga: Často je zaměňován s osobním asistentem dítěte. Jaká je jeho funkce ve vyučování?

NA PRAVOU MÍRU:

Článek „Asistent pedagoga: Často je zaměňován s osobním asistentem dítěte. Jaká je jeho funkce ve vyučování?“

Podívejte se s námi, v čem je článek nepřesný, zavádějící, nebo informačně zastaralý:                                                          

  1. Dochází k záměně mezi osobním asistentem (OA) a AP a k omylu, že je AP pro učitele

Osobní asistent je sociální služba, kterou hradí rodiče dítěte z příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), proto OA používá jen to dítě, které má od rodičů tuto službu zaplacenou bez ohledu na to, jestli je právě ve škole nebo mimo školu. OA není zaměstnancem školy, není pedagogický pracovník a neúčastní se vzdělávání dítěte, protože jako OA má jiné kvalifikační požadavky. Pokud je ve škole s dítětem, je to dohoda mezi školou a rodiči.

AP je především podpůrné opatření ve 3.,4. a 5. stupni.  Jen ve 3. stupni jde o AP sdíleného, kdy může AP pracovat až se 4 dětmi najednou, ve 4. a 5. stupni jde o AP „individuálního“ a AP tak má pracovat ve třídě (zatím) pouze s tím dítětem, kterému byl jako podpůrné opatření přiznán. Odpovídá to novému pojetí podpůrných opatření jako právního nároku konkrétního dítěte, ne stavu před 1.9.2016, kdy byl AP přidělen do třídy. I AP ve 3. a hlavně pak ve 4. a 5. stupni pracuje s dítětem ve třídě v souladu se třídou, nemůže však být využíván cíleně a systémově pro práci s jinými dětmi, kterým nebylo toto podpůrné opatření přiznáno.

AP není ani asistent učitele, jde o nepochopení podstaty podpůrného opatření, které potřebuje dítě v důsledku svých individuálních vzdělávacích potřeb, nikoliv učitel. Označení „pedagoga“ v názvu znamená profesní oblast, v níž tento asistent jako pedagogický pracovník působí, aby byl dobře odlišitelný od jiných asistentů.

  1. Zvýšený počet AP ve školách

Zvýšený počet AP ve školách není proto, že by se zvýšil počet dětí, které AP potřebují, ale proto, že dětem je přiznávají školská poradenská zařízení (ŠPZ) – tedy pedagogicko psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC), které o tom od září 2016 rozhodují, AP podle jejich potřeb, ne podle toho, jaké má dítě zdravotní handicapy, nebo dokonce podle toho, kolik mají jednotlivé kraje na AP finančních prostředků. Formálně jde o nárůst celkových pracovních úvazků, ne počet osob.

  1. Jako důvod zvýšeného počtu je uveden zvýšený počet integrovaných dětí se zdravotním postižením a se zdravotním a sociálním znevýhodněním

Důvodem přiznání AP od 1.9.2016 je potřeba dítěte naplnit vzdělávací potenciál, ne zdravotní a sociální handicapy !!! (viz § 16 odst. 1 školského zákona!) Zvýšený počet pracovních úvazků AP, resp. i počet osob, které jako AP pracují pak jen znamená, že systém před 1.9.2016 toto nebyl schopen dostatečně zajistit.

  1. O přiznání AP nerozhodují krajské úřady, ale školská poradenská zařízení (PPP/SPC)

O AP jako podpůrném opatření rozhodují od 1.9.2016 školská poradenská zařízení tím, že uvedou AP jako podporu do „Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole“ – jde tedy vlastně o rozhodnutí.

Toto zasílají škole, škola zapíše kódy podpůrných opatření do evidence (R 44-99), který elektronicky odešle na MŠMT. Kódy obsahují cenu podpůrného opatření, proto školy předem vědí, kolik od státu dostanou. MŠMT toto jednou měsíčně „spočítá“ a pro konkrétní školu zašle krajskému úřadu finanční prostředky. Ty potom krajské úřady zasílají školám.

Model, že ředitel školy žádá krajský úřad, a ten rozhoduje, již od 1.9.2016 neplatí !!!

  1. Financování AP už neprobíhá od 1.9.2016 z finančních prostředku krajských úřadů

Protože je od 1.9.2016 AP nárokem dítěte, o kterém rozhoduje PPP nebo SPC, pak je AP jako právní nárok financován přímo ze státního rozpočtu, ne krajskými úřady. Ty nově finanční prostředky pouze distribuují školám.

Neplatí ani model, že PPP/SPC přiznávají dětem AP podle „diagnózy“, podle ročníku, stupně, nebo druhu školy. PPP/SPC mají rozhodovat podle potřeby konkrétního dítěte.

Celý text včetně zvýrazněných pasáží (PDF)