uploads/aktuality/záhlaví/headline 25.zah.jpeg

Kurs Jak vychovávat dítě s ADHD

10. 9. 2015
Ostatní

Jak vychovávat dítě s ADHD
Termín: 6. 11. 2015, 9.00–16.00 hod., 8 hod

Časová dotace: 8 hodin
Místo konání: Biskupská 5, Brno
Max. počet účastníků: 15
Cena: 850,- Kč vč. DPH
Kurz pro rodiče dětí s ADHD se zaměřením na získání nových informací o problematice ADHD. Rodiče získají nové podněty týkající se výchovy svého dítěte, dostanou výchovná doporučení a tipy pro efektivní komunikaci. Zaměříme se také na posílení rodičovských kompetencí. Účastníci si budou moci vyzkoušet aktivizační metodické pomůcky a seznámí se s odbornou literaturou.

Lektorky:
Mgr. Markéta Dobiášová
Vystudovala obor Sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2010 se aktivně věnuje tematice hyperaktivity a neklidu (ADHD) prostřednictvím skupinové a individuální práce s dětmi a jejich rodiči, na toto téma napsala obě diplomové práce. Působila jako asistentka dítěte s ADHD na prvním stupni ZŠ. V současné době je vedoucí tréninku sociálních a emočních dovedností a programu SKEENER pro hyperaktivní a neklidné děti, je terénní pracovnicí v rodinách s dětmi s ADHD a lektorkou odborných vzdělávacích kurzů o problematice ADHD pro odborníky a rodiče. V létě vede příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 9-13 let, je autorkou několika specializovaných motivačních plánů pro tyto děti a inovátorkou v oblasti metodických systémů skupinové práce s hyperaktivními a neklidnými dětmi.

Bc. et Mgr. Iva Chlebková
Na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala v bakalářském stupni obory Obecná jazykověda, Sociální politika a sociální práce a Pedagogika, v magisterském stupni pak obor Veřejná politika a lidské zdroje. V Centru pro rodinu a sociální péči se tématu rodin s dětmi s ADHD nyní věnuje v rámci lektorování odborných vzdělávacích kurzů pro rodiče i sociální pracovníky. Působí také jako vedoucí programu Háďata – cvičení pro rodiče a hyperaktivní a neklidné děti od 4 do 7 let. Tento program se zaměřuje na podporu motorického vývoje rehabilitací koordinačních potíží souvisejících s problematikou hyperaktivity a neklidu. V neposlední řadě vede v období letních prázdnin příměstský tábor pro hyperaktivní a neklidné děti ve věku 5-8 let.
 
Mgr. Blanka Burešová 
Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v bakalářském stupni vystudovala obory Sociální politika a sociální práce a Sociologie, v magisterském stupni pak obor Veřejná politika a lidské zdroje. V Centru pro rodinu a sociální péči se cíleně věnuje problematice ADHD. V organizaci pracuje na pozici metodik/lektor v projektu „Mám ADHD a vím, co smím“. V rámci tohoto projektu se věnuje terénní práci v rodinách s dětmi s ADHD a koordinaci případových konferencí zaměřených na problémy dětí s ADHD. V současné době působí jako asistentka vedoucí programu SKEENER (program je určen pro děti s ADHD ve věku 9-13 let a je zaměřen na nácvik soustředěnosti, zvládání negativních emocí a zlepšení komunikace ve skupině) a jako členka týmu realizujícího letní příměstské tábory pro děti s ADHD.