Kvalitni vzdelavani pro vsechny

Ostatní

Časté problémy rodičů dětí se SVP

Časté problémy rodičů dětí se SVP

30. 12. 2019

Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby (SVP), můžete už od počátku jeho vzdělávací cesty narazit na některá úskalí. Jaké jsou nejčastější hříchy, kterých se školy často i v dobré víře nebo prostě z neznalosti problematiky dopouštějí?

Připomínky k poskytování podpůrných opatření ve speciálních školách

Připomínky k poskytování podpůrných opatření ve speciálních školách

9. 5. 2019

Dne 6. 5. 2019 jsme vydali připomínky týkající se poskytování podpůrných opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona.

Konference Dyskorunka 2018

Konference Dyskorunka 2018

23. 11. 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se konala již tradičně každoroční konference Dyskorunka, věnující se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, především pak dětem s poruchami učení. Jednou z vystupujících byla i V. Doležilová.

Pro a proti na téma inkluze

Pro a proti na téma inkluze

16. 5. 2018

Dana Moree z Fakulty humanitních studií UK a poslanec STAN Petr Gazdík na Českém Rozhlasu Plus k tématu inkluze.

Ombudsmanka zahajuje systematickou ochranu lidí se zdravotním postižením

Ombudsmanka zahajuje systematickou ochranu lidí se zdravotním postižením

13. 2. 2018

Prioritními oblastmi monitorování budou vzdělání, práce, přístupnost, svéprávnost a sociální zabezpečení.

Rodičovská fóra v projektu Kolaboratorium

Rodičovská fóra v projektu Kolaboratorium

6. 2. 2018

Posláním projektu je přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním/ zejména mentálním postižením do běžných škol u nás.

Konference Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání Romů v České republice

Konference Společně ve škole: další kroky ve vzdělávání Romů v České republice

14. 11. 2017

Konference OSF Společně ve škole se koná 14. a 15. listopadu 2017 v Schebkově paláci, Politických vězňů 7, Praha.

Výzva MŠMT – inkluzivní vzdělávání

Výzva MŠMT – inkluzivní vzdělávání

26. 8. 2016

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 24. srpna 2015 výzvu č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.

Rozvojový program MŠMT - asistent pedagoga (soukromé a církevní školy)

Rozvojový program MŠMT - asistent pedagoga (soukromé a církevní školy)

5. 12. 2015

Rozvojový program MŠMT - „Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách“.

Nabídka inspirativního setkání - zahraniční zkušenosti fungování rodičovských iniciativ

Nabídka inspirativního setkání - zahraniční zkušenosti fungování rodičovských iniciativ

5. 12. 2015

Ve středu 3.12.2015 se konala schůzka výboru Rodičů za inkluzi a tam padl návrh uspořádat v Praze na přelomu května a června dvoudenní setkání rodičů (pátek-sobota).

1 | 2 | 3