Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/miniatury/2017-11-19-m-PDP.jpg

Inkluze: příklady dobré praxe

15. 11. 2017
Příběhy z praxe


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) již druhým rokem pravidelně zveřejňuje příběhy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich spolužáků, zkušenosti pedagogů, ředitelů škol, asistentů pedagoga, speciálních pedagogů a dalších odborných pracovníků, příspěvky samotných osob se zdravotním postižením, které společným vzděláváním procházejí nebo prošly a v neposlední řadě také názory známých osobností k tématu inkluze. Každý z přispěvatelů sdílí svou osobní zkušenost či názor na školskou inkluzi ze svého úhlu pohledu. Příspěvky spojuje myšlenka, že společné vzdělávání je přirozené a má smysl.

02.05.2017   Hana Kubíková a její syn Bartoloměj v Příkladech dobré praxe
21.10.2016   Kateřina Polišenská a její syn Martin v Příkladech dobré praxe

Všechny zveřejněné příspěvky jsou k dispozici na stránkách MŠMT.
Informační rozcestník MŠMT ke společnému vzdělávání.