uploads/aktuality/záhlaví/2015_Zdroje.jpg

Důležité zdroje informací o inkluzi

Následující stránky se systematicky věnují inkluzi a vzdělávání obecně. Najdete na nich důležité dokumenty: zákony, vyhlášky, metodiky, otázky a odpovědi, zajímavé články a další informace.

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR: http://www.inkluze.upol.cz/portal/

Stránky o. s. Rytmus o inkluzivním vzdělávání: http://www.inkluze.cz/

ČOSIV - sekce pro rodiče, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (otázky a odpovědi): http://www.cosiv.cz/pro-rodice/

Metodické publikace k vzácným onemocněním: http://svp-vzacnaonemocneni.cz/portal/?cat=64

MŠMT: SPECIÁLNÍ A INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/specialni-vzdelavani

EDUin: http://www.eduin.cz/

Stránky Ligy lidských práv o inkluzivním vzdělávání: http://www.ferovaskola.cz/

Stránky sdružení META o inkluzivním vzdělávání: http://www.inkluzivniskola.cz/

Metodiky pro inkluzi dětí se sociálním znevýhodněním prostřednictvím volnočasových aktivit: http://www.projektvahy.cz/

Výukové materiály pro asistenty pedagoga: http://www.asistentpedagoga.cz/vyukove-materialy/