uploads/aktuality/záhlaví/2018-03-16-Dporuceni-VOP.jpg

Doporučení ombudsmanky pro romské rodiče "Nedejte se ve škole odbýt!"

Blíží se zápisy do prvních tříd základních škol a do mateřských škol. V loňském roce ombudsmanka zveřejnila informační leták pro romské rodiče, aby je upozornila na to, jak se bránit diskriminaci při zápisu dětí do ZŠ a MŠ.

Při práci v terénu se opakovaně zjišťuje, že romským rodičům chybí informace a uvedený leták je nástroj, který může přispět k lepší informovanosti a celkovému zlepšení situace. Úvodní otázky uvedené v letáku vycházejí z reálných případů, s nimiž se ombudsmanka setkává ve své praxi.

Jedním z problematických bodů při zápisech romských dětí do základní školy a mateřské školy je fakt, že jejich trvalý pobyt často neodpovídá skutečnému bydlišti. Je důležité vést romské rodiny k tomu, aby místo jejich trvalého pobytu odpovídalo jejich skutečnému bydlišti. Podle místa trvalého pobytu totiž vzniká nárok na přijetí do spádové mateřské školy (povinný předškolní rok) a spádové základní školy (povinná školní docházka). Pokud dítě nemá místo trvalého pobytu tam, kde skutečně bydlí, může se stát, že nejbližší (spádová) škola nebude mít pro dítě místo. Dítě pak bude muset dojíždět do vzdálenější školy s volnou kapacitou.

Ombudsmanka také vydala Doporučení ochránkyně k rovnému přístupu k povinné školní docházce a pomůcku pro ředitele a ředitelky ZŠ o tom, jak postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Oba dokumenty jsou ke stažení v Doporučeních na webových stránkách veřejného ochránce práv.

Leták pro romské rodiče "Nedejte se ve škole odbýt (PDF)

Leták ombudsmanky pro romské rodiče Na den tumen andre škola te odmarel! (PDF)

Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce (PDF)

Příloha k doporučení veřejné ochránkyně práv - pomůcka pro ředitele k rozhodování o přijetí do povinné školní docházky (PDF)